ROD ELEKTROCHEM w Grudziądzu - Walne zebranie
 

Strona startowa
Historia ogrodu
Ogłoszenia i komunikaty
Zarząd i komisje statutowe
Walne zebranie
Obowiązujące opłaty
Prawo w PZD
Kalendarz ogrodniczy
Porady
Galeria ogrodu
Linki
Różne
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Wieści lokalne
Radio internetowe

      

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA 
PODJĘTE W DNIU  26 kwietnia 2014 r.

       26-04-2014 r. w drugim terminie tj. o godz. 16,00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w naszym Ogrodzie. Z ramienia Okręgowego Zarządu w spotkaniu uczestniczył wiceprezes OZ Pan Zdzisław Lemparty.   Zebranie przebiegło jak zwykle sprawnie, bez żadnych problemów.

Podjęte przez Walne Zebranie najważniejsze uchwały: 
                                                                 

................................

(pieczęć ROD)

UCHWAŁA NR  /2014

 

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD “Elektrochem” w Grudziądzu

w dniu 26.04. 2014 r.

 

w sprawie opłaty na rzecz ogrodu

 

§ 1

Walne zebranie członków RODElektrochem w Grudziądzu postanawia, na podstawie § 82 pkt 7 statutu PZD, uchwalić wysokość opłaty na rzecz ogrodu na 2014 r. w kwocie 0,08 zł od m² powierzchni użytkowanej działki przez członka Związku.

 

§ 2

Opłatę na rzecz ogrodu członek Związku w ROD “Elektrochem” w Grudziądzu obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31.05. 2014 r.

 

§ 3

Małżonkowie będący członkami Związku i użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę na potrzeby ogrodu.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                   PRZEWODNICZĄCY

   UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                        WALNEGO ZEBRANIA


                               **************************************

 

...............................

(pieczęć ROD)          
                                                  UCHWAŁA NR  /2014

 

Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD

Elektrochem” w Grudziądzu

z dnia 26.04.2014 r.

 

w sprawie wysokości opłaty energetycznej

 

§ 1

      Walne zebranie sprawozdawcz ROD “Elektrochem” w Grudziądzu na podstawie uchwały nr 45/2009 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z 2013 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników wynoszących w 2012 r. 1.180 kilowatów, uchwala opłatę energetyczną na 2014 r. w wysokości 18 zł od członka Związku w ROD.

 

§ 2

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i zarządzania siecią.

 

§ 3

Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę energetyczną.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                  PRZEWODNICZĄCY

UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                           WALNEGO ZEBRANIA

               *************************************************

.............................

(pieczęć ROD)

UCHWAŁA NR  /2014

 

Walnego zebrania sprawozdawczego członków

ROD “Elektrochem” w Grudziądzu z dnia 26.04. 2014 r.

 

     w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez członka Związku w ROD “Elektrochem” w Grudziądzu w 2014 r. i ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 1

  1.       Walne zebranie sprawozdawcze członków ROD “Elektrochem” w Grudziądzu na podstawie przyjętego planu pracy ustala 4 godziny  pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez członka Związku w 2014 r.

  2.       Walne zebranie zobowiązuje zarząd ogrodu do organizowania prac na rzecz ogrodu oraz informowania działkowców na tablicach ogłoszeń o terminach i zakresie prac.

§ 2

  1.      W przypadku niemożliwości wykonania pracy na rzecz ogrodu w całości lub części osobiście lub poprzez członka rodziny, członek Związku obowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 8 zł za godzinę, jako ekwiwalent za niewykonane prace.

  2.      Środki uzyskane z ekwiwalentu wpłacanego przez działkowców są księgowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD i mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację planu prac na rzecz ogrodu.

                                                           § 3

Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkę wykonują prace na rzecz ogrodu w liczbie godzin ustalonej dla pojedynczego członka Związku, a w przypadku niemożliwości jej wykonania uiszczają opłatę, o której jest mowa w § 2 w wysokości ustalonej dla pojedynczego członka Związku.

                                                          § 4

Opłatę, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, członek Związku obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30.09. 2014 r.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                       PRZEWODNICZĄCY

UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                               WALNEGO ZEBRANIA

                   **********************************************

 

 


 

 

 

 

 

                                  

                                                                                      

 

 Jesteś 18871 odwiedzający- dziękuję
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=