ROD ELEKTROCHEM w Grudziądzu - Historia ogrodu
 

Strona startowa
Historia ogrodu
Ogłoszenia i komunikaty
Zarząd i komisje statutowe
Walne zebranie
Obowiązujące opłaty
Prawo w PZD
Kalendarz ogrodniczy
Porady
Galeria ogrodu
Linki
Różne
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Wieści lokalne
Radio internetowe

Trochę historii

Początki Ogrodu sięgają 1978 roku, kiedy Decyzją Nr ZGT-III/d/2/78 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w dniu 15 maja 1978 r. założony został Przyzakładowy Ogród Działkowy Pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Przemysłu Chemicznego Elektrochem w Grudziądzu.
Całkowita powierzchnia ogrodu wynosi 2 ha. Teren ten został podzielony na 43 działki (obecnie nasz Ogród liczy 45 działek) o średniej wielkości 348 m².

 

Z lewej strony ogród nasz sąsiadował z ogrodem Ośrodka Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich (obecnie ogród Sielanka). Z prawej strony nie mieliśmy wówczas jeszcze sąsiada (obecnie ogród Wrzos ).

 

Teren ogrodu stanowiły łąki V klasy. Mimo pięknego położenia ogrodu mankamentem tego terenu był wysoki poziom wód gruntowych a tym samym był to teren podmokły i grząski. Należało przywieżć setki ton ziemi, aby podnieść poziom gruntu. Było to możliwe dzięki ogromnej pomocy Przedsiębiorstwa Elektrochem. Zakład wykonał również, tym razem odpłatnie, roboty związane z okablowaniem działek tj. położono elektryczną linię kablową przedlicznikową oraz linię kablową zalicznikową. Końcowy odbiór robót i oddanie do użytku linii kablowej nastąpiło w dniu 7 czerwca 1984 r.
Ogród nasz na mocy art. 32 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 6 maja 1981 r. stał się pracowniczym ogrodem działkowym. Pracowniczy Ogród Działkowy Elektrochem zarejestrowany został przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu  6 maja 1981 r. pod numerem A-XLIV-88-3701.
Na wniosek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Toruniu, który poprzedzony był wnioskiem Zarządu naszego Ogrodu, Krajowa Rada PZD na zebraniu w dniu 1 grudnia 1998 r. nadała uchwałą nr 13/V/98 naszemu ogrodowi status Pracowniczego Ogrodu Działkowego Podmiejskiego. Decyzja ta spowodowała m.in. możliwość budowania w Ogrodzie altan o powierzchni do 35 m².

 

Ogród powstał i istnieje dzięki wytężonej pracy działkowiczów i ich nakładom finansowym. Jesteśmy dumni, że tam, gdzie kiedyś było grzęzawisko jest piękna oaza zieleni, która nazywa się Rodzinny Ogród Działkowy „Elektrochem"
Przez wiele lat, działkowicze zajmowali się hodowlą warzyw i owoców, ogród służył jako źródło dodatkowego dochodu dla działkowców i ich rodzin.
Ostatnio można zauważyć spadek zainteresowania działkowców uprawą warzyw i owoców. Z tego powodu również nasz Ogród pełni głównie rolę rekreacyjno-wypoczynkową.

Nasz Ogród, dzięki staraniom i pracy działkowiczów z każdym rokiem staje się coraz piękniejszy.

          
Jesteś 18871 odwiedzający- dziękuję
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=