ROD ELEKTROCHEM w Grudziądzu - Ogłoszenia i komunikaty
 

Strona startowa
Historia ogrodu
Ogłoszenia i komunikaty
Zarząd i komisje statutowe
Walne zebranie
Obowiązujące opłaty
Prawo w PZD
Kalendarz ogrodniczy
Porady
Galeria ogrodu
Linki
Różne
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Wieści lokalne
Radio internetowe


Opłaty w 2015 r.

opłaty2015Zmieni się ich charakter, podział i przeznaczenie. Zgodnie z Uchwałą Nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 r., składka członkowska na 2015 r. został ustalona w wysokości 6 zł. Jest to składka członkowska za cały rok, a więc nie jest to w żadnym wypadku wysokość składki miesięcznie, czy kwartalnie. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2015 r. w wysokości 3 zł, a więc razem zapłacą 6 zł. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych, a jej podział w 2015 r. został ustalony następująco:

jednostka terenowa PZD – 0%,
jednostka krajowa PZD – 0 %.

Drugą opłatą, jest opłata na zarządzanie.

Wydatki związane z zarządzaniem ROD są składową kosztów funkcjonowania ROD, a więc są częścią opłaty ogrodowej.

Opłatę ogrodową (w tym opłatę na zarządzanie ROD) uiszcza każdy działkowiec, niezależnie od tego, czy jest członkiem PZD, czy nim nie jest.

Wysokość opłaty ogrodowej ustala walne zebranie biorąc pod uwagę potrzeby, jakie istnieją w danym ogrodzie.

Musi jednak, zgodnie z § 151 ust. 1 statutu PZD, uwzględnić koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji, partycypacja została określona w wysokości 7 gr za m² działki.

Podział środków z tytułu partycypacji został ustalony następująco:

jednostka terenowa PZD – 65%,
jednostka krajowa PZD – 35%.

Krajowa Rada PZD z części partycypacji przynależnej jednostce krajowej PZD przeznaczy 15% na Fundusz Obrony ROD.

Zarząd ROD przygotowując na walne zebranie projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia, będzie brał pod uwagę to, co zostało już uchwalone i pozostało w ROD, a więc składkę członkowską.

W dodatku, walne zebranie – zgodnie z § 151 ust. 2 statutu PZD – może obniżyć opłaty ogrodowe wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność ROD, a więc może obniżyć opłatę ogrodową dla tych działkowców, którzy będąc członkami PZD, uiszczają składkę członkowską.

 

W ten sposób zostaną zrównani w ponoszonych opłatach członkowie PZD i nie-członkowie.

Obniżenie opłat ogrodowych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej obciążeniom finansowym, które działkowcy ponoszą z innego tytułu.

Dlatego też walne zebranie może obniżyć dla członków PZD opłatę ogrodową o np. 6 zł z tytułu składki członkowskiej.

                           **********************Składka członkowska na 2014 rok


UCHWAŁA Nr 4/XXV/2011
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z 17 listopada 2013 roku

w sprawie składki członkowskiej
w Polskim Związku Działkowców na rok 2013

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 9 Statutu PZD, po zapoznaniu się ze szczegółowymi analizami ekonomicznymi sytuacji finansowej poszczególnych jednostek PZD i całego Związku postanawia:

§ 1

Składkę członkowską na 2012 r. ustalić w wysokości 19 gr. od 1 m2 powierzchni działki.

§ 2

Ustalić 5% odpis na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych z części składki należnej OZ i KR PZD.

§ 3

Składka członkowska podlega następującemu podziałowi:

  1. 65% składki pozostaje w dyspozycji rodzinnych ogrodów działkowych,
  2. 35% składki odprowadzane jest przez zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do okręgowych zarządów PZD i suma ta podlega dalszemu, następującemu podziałowi:

a) 5% od kwoty otrzymanej z rodzinnych ogrodów działkowych okręgowe zarządy PZD przekazują na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

b) z pozostałej kwoty:

- 2/3 pozostaje do dyspozycji okręgowych zarządów PZD,

- 1/3 przekazywana jest do Krajowej Rady PZD.

§ 4

Wprowadza się następujące terminy przekazywania środków z tytułu składki członkowskiej:

  1. zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do okręgowych zarządów PZD sukcesywnie po jej zebraniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2012 r.,
  2. okręgowe zarządy PZD do Krajowej Rady PZD sukcesywnie po jej zebraniu, nie później niż do 31 lipca 2012 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

WICEPREZES: Antoni KOSTRZEWA                    PREZES: Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 17 listopada 2011 r.                                                *************************


                                 
2012 rokiem modernizacji

         Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 
 

PROGRAM MODERNIZACJI DZIAŁEK
W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH
OKRĘGU TORUŃSKO – WŁOCŁAWSKIEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
 
 
 
 
I.              Założenia programowe
Rok 2012 Krajowa Rada ogłosiła rokiem modernizacji działek w ROD. Konieczność podjęcia takiej decyzji wynika ze względu na stan zagospodarowania działek (poprawność, estetyka, racjonalność, względy ekologiczne i wizerunkowe, przydatność działki dla rodziny użytkownika, docenianie przez działkowca szczególnego przywileju posiadania działki nadanego przez Państwo) oraz ze względu na sytuację, w jakiej od ponad 20 lat znajduje się Związek i rodzinne ogrody działkowe i rozwiązań prawnych, które mogą pojawić się w Sejmie w stosunku do ogrodów.
Celem tak szerokich działań Związku jest szybkie doprowadzenie stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego.     czytaj dalej
 

    
                     Mostki i kładki nad stawem  kładki i mostki
                                                      Jak sadzić rośliny wodne  oczka wodne
 
 
                                                                                            Pnącza - rośliny wieloletnie, które otulą twój ogród   pnącza      


                                                   ***********************************
Jesteś 18871 odwiedzający- dziękuję
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=